Organisatie

Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening (AB-info)

Non-profit, Netwerk
beschrijving

Verkort heet de stichting ook wel: Stichting AB-info.

Stichting AB-info is de juridische koepel voor de werkgroepen:

* Wijkkrant 't Brierke
* Interactief Buurtplein Achtsebarrier.nl
* Wijkkalender Achtse Barrier
* Infolijn Achtse Barrier
* Welkomsgroep Achtse Barrier

Voorzitter: Marian van der Woude 040-262 42 96
Secretaris: Martin van de Goor 040-242 59 61
Penningmeester: Wouter Niezing 040-262 17 54

Infolijn: telefoon 06-5141 6612

Personen verbonden aan Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening (AB-info)

Hans redactie LTAB