Organisatie

AB - info (Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening)

Non-profit, Netwerkorganisatie

Verkort heet de stichting ook wel: AB-info.


Stichting AB-info is de juridische koepel voor de werkgroepen:


* Wijkkrant 't Brierke
* Interactief Buurtplein Achtse-Barrier.nl
* Wijkkalender Achtse Barrier
* Infolijn Achtse Barrier
* Welkomsgroep Achtse Barrier


1. Wijkkrant 't Brierke.

Iedere maand valt 't Brierke bij alle wijkbewoners in de bus. Vol verhalen en aankondigingen over gebeurtenissen in de wijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door circa 125 actieve vrijwilligers die zich inzetten om de boekjes te maken en te verspreiden. Alleen het inkten van het papier doet een drukkerij.


2. Interactief Buurtplein Achtse-Barrier.nl


Het Interactief Buurtplein wordt ingericht en onderhouden zodat alle wijkbewoners een goed overzicht krijgen van alle faciliteiten en activiteiten in de wijk, en die ook zelf kunnen aanvullen of wijzigen. Met een account kun je ook eigen groepen toevoegen en onderling communiceren via het platform.


3. Wijkkalender Achtse Barrier


Jaarlijks brengt AB-info ook een wijkkalender uit waarop ook de belangrijke evenementen worden aangegeven. Ook de wijkkalender wordt gratis verspreid dank zij de vele vrijwilligers.


4. Infolijn


Een telefonische informatiedienst waar alle wijkbewoners terecht kunnen met vragen over het reilen en zeilen in de wijk.


5. Welkomsgroep


Een service speciaal voor nieuwe bewoners van Achtse Barrier. Zo worden ze voorzien van een informatiepakket over de voorzieningen en de (sport)mogelijkheden in de wijk.
Vanwege de privacywet krijgen we geen informatie meer van de gemeente over nieuwe bewoners. Deze service kunnen we pas geven als nieuwe bewoners zich zelf melden. Dit kan bij het Steunpunt van het LTAB of telefonisch bij de Infolijn.


Stichting Achtse Barrier Informatievoorzierning:


Voorzitter: Marian van der Woude, 040-262 42 96
Secretaris: Martin van de Goor, 040-242 59 61
Penningmeester: Wouter Niezing, 040-262 17 54


Infolijn: telefoon 06-5141 6612

Thema
Informatievoorziening
Deel dit: