Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerkorganisatie, Vereniging / club
Website www.ltab.nl
Beschrijving

Doelstelling van de Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier ( LTAB ):

 De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

·         de continuïteit van de Stichting LTAB te waarborgen,

·         de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

·         bewonersinitiatieven bevorderen,

·         alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

Dit alles ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel het verwezenlijken van de volgende zaken:

·         het beheer van de benodigde middelen;

·         het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

·         het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

·         het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

·         het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

·         Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

77 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Wijkagent van Oort aan het woord: Bureau 040

7 september 2020, 14:55 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Waarschijnlijk ken je het televisieprogramma Bureau Burgwallen wel, waarin Ewout Genemans de Amsterdamse politie volgt in haar werkzaamheden.
Wist je dat Ewout de afgelopen maanden veel in ons Eindhov...

Subsidie voor activiteiten in de Achtse Barrier

4 september 2020, 11:00 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Het LeefbaarheidsTeam ( LTAB ) subsidieert activiteiten in de Achtse Barrier.

Jammer genoeg zijn er dit jaar veel activiteiten niet doorgegaan vanwege de Corona maatregelen.

Maar er komt een nieuw jaa...

Bewoners van Girondelaan hebben toch een buurtfeestje gehouden

26 augustus 2020, 15:39 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

In ons straatgedeelte vormen de buren een hechte groep. Vaak komen we onderling bijeen.

Echter COVID 19 gooide roet in het eten om gezellig samen te zijn. Daarnaast vieren wij hebben we elk jaar hebbe...

Milieustraat Acht is open!

17 juli 2020, 11:34 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Als inwoner van Eindhoven bent u van harte welkom op Milieustraat Acht. Deze nieuwe milieustraat vervangt de locatie aan de Gabriel Metsulaan die na 4 juli definitief gesloten is.

De nieuwe milieustra...

Foto- en verhalenwedstrijd Achtse Barrier Eindhoven 1920 - 2020

16 juli 2020, 11:22 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De laatste OPROEP!!

Eindhoven 1920-2020    

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Eindhoven, Gestel, Stratum, Woensel, Strijp en Tongelre één gemeente vormden. Het gemeentebestuur wil met de viering va...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)