Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Vereniging / club, Netwerkorganisatie

Doelstelling van de Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier ( LTAB ):

 De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.


Het is van groot belang:


·         de continuïteit van de Stichting LTAB te waarborgen,


·         de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen


·         bewonersinitiatieven bevorderen,


·         alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,


Dit alles ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.


Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.


Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel het verwezenlijken van de volgende zaken:


·         het beheer van de benodigde middelen;


·         het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;


·         het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;


·         het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;


·         het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.


·         Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Illustration
 
Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)
Projecten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)
Activiteiten in het verleden
Aanbod van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)
Vragen van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)
148 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)