Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerkorganisatie, Vereniging / club
Website www.ltab.nl
Beschrijving

Doelstelling van de Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier ( LTAB ):

 De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

·         de continuïteit van de Stichting LTAB te waarborgen,

·         de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

·         bewonersinitiatieven bevorderen,

·         alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

Dit alles ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel het verwezenlijken van de volgende zaken:

·         het beheer van de benodigde middelen;

·         het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

·         het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

·         het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

·         het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

·         Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

66 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

U mag het zeggen

3 april 2020, 16:24 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Beste Achtse Barrierders,

Ook u merkt aan alles dat het lastiger is dan anders om met elkaar te communiceren. 

We moeten 1,5 meter afstand houden en dan wordt het ongedwongen communiceren er zeker nie...

Website aanpassing i.v.m. corona

3 april 2020, 11:40 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Het LeefbaarheidsTeam (LTAB) en de makers van 't Brierke (AB_Info) hebben onze Achtse Barrier website aangepast.

Bovenaan, na de intro, is een kolom met blokken geïntroduceerd. De blokken verwijzen di...

Aandacht voor signalen van financieel misbruik tijdens Corona!

1 april 2020, 17:21 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De lokale Alliantie financieel veilig ouder worden, vraagt aandacht voor het volgende:

Willen jullie allen, juist in deze roerige en onzekere periode rondom het Corona virus, extra alert zijn op de si...

Beste Achtse Barrierders, een overpeinzing

28 maart 2020, 20:23 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Starende naar een leeg vel papier probeer ik te overdenken wat ik u wil vertellen.
Het woord Coronavirus begint je ondertussen licht onpasselijk te maken.

We zitten bijna tegen een lock down aan, onze ...

Burendienst en burenhulp

20 maart 2020, 14:42 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Een goede buur, dat wil iedereen nu wel zijn. Maar wat kun je doen?

Ken je iemand in jouw buurt die tot de kwetsbare groep behoort? Laat haar of hem dan weten dat je wilt helpen door een klusje te doe...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)