Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerk
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de continuïteit van de Stichting LTAB te waarborgen,

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

9 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Reactie op: Proefcasus Eindhoven Airport: 'Kunnen we het vliegen duurder maken?'

7 februari 2019, 09:31 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Nooit eerder werd rondom Eindhoven Airport zo veel geklaagd over vlieghinder als in 2018. Vooral uit het gebied ten noorden van het vliegveld kwamen veel meldingen.

Het aantal klachten over geluidsove...

Vlog Kerstlunch voor buurtbewoners op 18 december 2018

28 januari 2019, 11:51 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Was u 18 december bij de kerstlunch in Wijkcentrum de Mortel en wilt u nog een keer nagenieten van deze gezellige middag?
Was u er niet bij maar bent u benieuwd hoe de kerstlunch voor wijkbewoners en v...

Reactie op: Werkgroep Geluid & Milieu

12 januari 2019, 22:11 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Op 14 december kwamen ruim 60 inwoners van Eindhoven Noord bij elkaar in de Mortel. Zij hadden zich aangemeld voor het AiREAS (www.aireas.com) programma dat samen met het leefbaarheidsfonds van Vliegv...

Afval ophalen in 2019 door Cure

2 januari 2019, 21:05 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Op zoek naar het overzicht voor 2019 wanneer CURE uw grijze of groene container komt legen of uw oud papier komt ophalen? Ga naar de website van Cure voor de afvalkalender en vul uw postcode in.  Zie h...

Project-update bij Werkgroep Geluid & Milieu

29 december 2018, 23:01 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)
Project volgens planning

Project meten geluid en luchtsamenstelling van Aireas voor Achtse Barrier en Acht

Op 14 december is, nadat dit project was goedgekeurd door het Leefbaarheidsfonds (in het leven geroepen door de lucht...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)