Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Stichting / non-profit, Netwerkorganisatie
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen en helpen met financiering,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

51 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Van onze wijkagent: Vuurwerk in de wijk

11 december 2019, 22:18 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Misschien zou voorgaande zin ook afgesloten kunnen worden met een vraagteken, maar dat het jaarlijks terugkomt is zeker.
Door de gemeente Eindhoven is afgelopen vo...

Foto- en verhalenwedstrijd Achtse Barrier Eindhoven 1920 - 2020

8 december 2019, 12:22 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Eindhoven 1920-2020    

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Eindhoven, Gestel, Stratum, Woensel, Strijp en Tongelre één gemeente vormden. Het gemeentebestuur wil met de viering van dit jubileum v...

Eerste resultaten fijnstof- en geluidmetingen

8 december 2019, 11:36 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Wij zijn nu een jaar bezig om lucht en geluidsmetingen te verrichten in Acht en de Achtse Barrier.

De uitdaging werd geformuleerd vanuit de nabijheid en invloeden van het vliegveld en vliegverkeer. Ec...

Fijnstof- en geluidmetingen

27 november 2019, 15:24 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

AiREAS  fijnstof en geluid meten in de Achtse Barrier en Acht 

 Vanaf omstreeks half april dit jaar zijn we gestart met tweeëntwintig vrijwilligers die hebben gelopen en gemeten (14) met mobiele meetk...

Informatieplatform van Rendac i.v.m. stankoverlast voor Achtse Barrier

20 november 2019, 15:36 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Rendac verwerkt dierlijke restmaterialen en kadavers tot nuttige grondstoffen en bio-energie.

De laatste jaren waren er, zeker in de Achtse Barrier veel klachten over stankoverlast.

Rendac heeft hier ...

1
Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)