Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerk
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de continuïteit van de Stichting LTAB te waarborgen,

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

18 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De Fin Fon feesten komen er aan

16 april 2019, 17:20 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Op de laatste zondag van augustus, de 25e, wordt er weer door de FinFon en het LTAB een vintage markt gecombineerd met een open dag georganiseerd.
Het LTAB heeft een aantal kramen buiten op de markt ge...

Geluidmetingen (eventueel) te plaatsen fontijnen in de Achtse Barrier

16 april 2019, 17:12 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De meetresultaten zijn belangrijk ivm de mogelijke geluidsoverlast van de eventueel te plaatsen 3 fonteinen in de vijvers van de Achtse Barrier

Proefcasus Eindhoven Airport, rapportage over bijeenkomst 28 februari 2019

30 maart 2019, 15:33 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Proefcasus Eindhoven Airport

Wat hebben we bereikt in het proces in de afgelopen periode? Waar komen we vandaan en wat gaan we doen?

Op 28 februari lieten ruim 300 belangstellenden zich in het Evoluon...

AiREAS Meetsysteem in Acht en Achtse Barrier voor lawaai en fijnstof

28 maart 2019, 14:08 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Er zijn nu 4 vaste meetkasten geplaatst in Acht en de Achtse Barrier.

Zo krijg je meer informatie!

Één meetkast is als als nul meting bedoeld, zowel in Acht als de Achtse Barrier ( dus op een rustige pl...

Sjoerd Slaaf heeft eigen plein in Eindhoven

5 maart 2019, 22:08 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Op een zonovergoten middaguur afgelopen dinsdag 26 februari kwamen vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit de wijk bijeen op het achterplein van Wijkcentrum De Mortel.
Hoewel de omvorming van ...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)