Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Stichting / non-profit, Netwerkorganisatie
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen en helpen met financiering,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

36 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Stankoverlast van Rendac

15 augustus 2019, 17:27 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Het LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier wil de klachten in onze wijk gaan bundelen en dan proberen als wijk op te treden tegen de stankoverlast van de Rendac (verbranden van kadavers).

Hiervoor roepen wi...

Oproep: aanmelden activiteiten voor subsidie

11 augustus 2019, 11:03 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Beste Bewoners van de Achtse Barrier,

Het LeefbaarheidsTeam AB (LTAB) initieert en subsidieert reeds vele jaren activiteiten in de Achtse Barrier die de leefbaarheid, veiligheid, welzijn met plezier ...

Op vakantie? Let hier extra op!

18 juli 2019, 10:57 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Medicijnen mee op vakantie?

Niet alle medicijnen mogen zo maar meegenomen worden naar het buitenland. Let hier op. Kijk op de website van het CAK ( van ministerie van VWS) welke verklaring je moet heb...

Wie wil helpen met het meten van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast?

15 juli 2019, 22:12 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Zoals jullie misschien weten is de samenwerking tussen LeefbaarheidsTeam AB en AiREAS actief in de wijk op gebied van lucht en geluid. Het doel is om via bewustwording en betrokkenheid vanuit particip...

Hoe bestrijden wij de processierups, extra informatie

15 juli 2019, 15:25 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Onze gevederde vrienden helpen ons bij de processierups

De overlast die de processierups veroorzaakt is op dit moment een onderwerp van publieke zorg, rooie bultjes en jeuk.

Toch hebben wij in het bos...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)