Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerk
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen en helpen met financiering,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

29 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Een bijenzwerm in de tuin

24 juni 2019, 15:24 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Wij werden zaterdag middag opgeschrikt door een steeds sterker wordend gezoem, wat bleek er had zich een enorme zwerm bijen gevestigd in onze appel boom.

Met de goede raad van de gealarmeerde !!2 waar...

1

Voorstelling "pannenbier" in de Achtse Barrier van de Samen Beter organisatie!

21 juni 2019, 09:38 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Het is gelukt, deze (gratis) voorstelling komt naar onze wijk.

Noteer alvast in je agenda:  dinsdag 29 oktober 15:30 - 18:00 uur in De Mortel met uiteraard aan het eind een discussie met (gratis) hapje...

Processierups nu ook op de geluidswal

20 juni 2019, 16:14 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Tot voor kort waren er nog geen processierupsen gezien op de geluidswal op de hoogte van de Parijslaan en Seinelaan

Wij hebben verschillende nesten aangetroffen, het zal niet lang duren of de rupsen g...

Definitieve uitslag van de enquête over de fonteinen in de AB

19 juni 2019, 17:45 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De definitieve Uitslag van de Enquête over de fonteinen in de Achtse Barrier
Het LTAB zal binnenkort afspraken maken over de eventuele plaatsing van de fonteinen in de Achtse Barrier. Natuurlijk blijven...

Jaarvergadering LTAB 2019

19 juni 2019, 11:56 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Op 18-06-2019 stond de jaarvergadering LTAB op de kalender.

Tijdens deze vergadering presenteert het LTAB zich aan de wijk. De doelstellingen van het LTAB, de activiteiten, projecten en de financiën ko...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)