Organisatie

Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Non-profit, Netwerk
website: www.ltab.nl
beschrijving

Doelstellingen van de stichting

De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en verder uit te breiden.

Het is van groot belang:

-          de werkgroepen in hun activiteiten te ondersteunen

-          bewonersinitiatieven bevorderen en helpen met financiering,

-          alle initiatieven onder de aandacht brengen van de bewoners,

dit ter verbeteren van het welzijn, de leefbaarheid en de veiligheid van alle bewoners van de wijk Achtse Barrier.

Wij stellen ons ten doel de Achtse Barrier een vitale en verbindende wijk te laten zijn.

Voor de ruim 5300 wooneenheden en meer dan 12.300 inwoners in de wijk Achtse Barrier heeft de stichting tot doel  het verwezenlijken van de volgende zaken:

-          het beheer van de benodigde middelen;

-          het geven van voorlichting; het geven van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot zaken die de leefbaarheid in de wijk betreffen;

-          het onderhouden van contacten, overleggen en samenwerken met bewoners, bewonersorganisaties en instellingen, die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;

-          het voeren van besprekingen en eventuele onderhandelingen met alle daarvoor in aanmerking komende overheidsinstanties en/of andere natuurlijke rechtspersonen en het onderhouden en opzetten van werkgroepen;

-          het subsidiëren en bevorderen van bewonersinitiatieven en activiteiten.

-          Een verbindende factor zijn tussen de buurtbewoners

Toon me alle activiteiten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

24 berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Meten luchtkwaliteit

6 juni 2019, 20:54 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Met het installeren van vier vaste meetstations lucht en geluid, en het uitreiken van de 20 van de 25 draagbare kastjes voor het meten van luchtkwaliteit, is de eerste fase van het luchtkwaliteit proj...

Hoe heeft de AB gekozen tijdens de Europese verkiezingen

27 mei 2019, 12:18 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De uitslag van de Europese verkiezingen.

Vergelijk Achtse Barrier met Eindhoven en totaal Nederland.

partij   stem-AB   in%  stem-EV   in%   Nederland-in%

D66        235        7,0     6138      9,7        7,0

CDA       308       11,0 ...

Het oude Buurtplein verandert, leve het nieuwe Buurtplein!

26 mei 2019, 20:30 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De afgelopen drie jaar hebben de Gezondheidsorganisaties AB (ELZ), het LeefbaarheidsTeam AB (LTAB) en AB-Informatievoorziening (de makers van ’t Brierke) gezamenlijk het digitaal Buurtplein Achtse Barr...

Van de Wijkagent...Camera’s

26 mei 2019, 17:23 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Camera’s

Als wijkagent krijg ik regelmatig vragen over de rechten en plichten die mensen hebben, wanneer zij camera’s aan hun woning hebben hangen. Dit kan gaan over mensen die camera’s willen hangen en ...

Van de Wijkagent...de Babbeltruc

8 mei 2019, 21:33 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Babbeltruc? Laat niemand binnen, wat ze ook verzinnen.

‘Kan ik geld lenen voor benzine, want ik sta met een lege tank en heb geen cent op zak.’ Of: ‘Mag ik me even voorstellen. Ik ben de nieuwe buurvrouw...

Toon me de overige berichten van Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)