Bericht

Wijkinfo basisschool de Achtbaan

Geplaatst op 24 mei 2023, 11:07 uur
Illustration

Wijkinfo van de gemeente

Betreft: sloop gebouwen aan de Normandiëlaan 50, 48 en 48a Beste omwonenden,

In april zijn de omwonende via een wijkinfo geïnformeerd over de voorbereidingen voor de sloop van de basisschool aan Normandiëlaan en sluiting van bushalte De Wiek. Per 1 mei is deze halte buiten gebruik genomen. De fysieke halte (abri) wordt binnenkort verplaatst naar een andere bushalte elders in de gemeente. Via deze wijkinfo geven we u nadere informatie over de te verwachten sloopwerkzaamheden.

De start van de sloop van de huidige gebouwen aan de Normandiëlaan 50, 48 en 48a staat nu gepland op 8 juni. Daarmee ontstaat ruimte voor de nieuwbouw voor Spilcentrum Achtse Barrier Zuid. In het nieuwe Spilcentrum komen SALTO-school De Klapwiek, Korein (kinderopvang en BSO) en de GGD.

Sloop
De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van de grond. Inmiddels zijn al verschillende (asbest)onderzoeken gedaan, maar we laten nog aanvullende asbestonderzoeken doen, bijvoorbeeld in leidingen en daken. De sloop duurt ongeveer 10 tot 12 weken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 en 16:00 uur.
Incidenteel kan er afgeweken worden. Dit wordt dan gecommuniceerd via de Bouwapp (zie hieronder). Vooruitlopend op de daadwerkelijke start voeren we mogelijk al wat kleine voorbereidende werkzaamheden uit.

Om eventuele schades aan aangrenzende woningen vast te stellen, laten we voor en na de sloop opnames uitvoeren door Signum. De betreffende bewoners hebben hierover al een brief ontvangen van Signum.

Bouwverkeer via tijdelijke inrit Fransebaan
Om de overlast voor de bewoners rondom de Normandiëlaan zoveel mogelijk te beperken, wordt voor het bouwverkeer een tijdelijke bouwinrit gemaakt aan de zijde Fransebaan. Het bouwverkeer maakt dan alleen gebruik van de Fransebaan. Voor het aanleggen van deze tijdelijke aan- en afvoerroute is een omgevingsvergunning afgegeven. De bijgevoegde tekening laat de rijroutes van het bouwverkeer zien.

Bouwapp
Om u op de hoogte te houden van alle sloop- en bouwwerkzaamheden, kunt u gebruikmaken van de Bouwapp. Via deze app kunt u ook contact opnemen voor vragen, klachten of opmerkingen. U kunt de Bouwapp vanaf heden downloaden en u vindt de informatie over dit project onder de naam ‘Spilcentrum Achtse Barrier Zuid’.

De BouwApp is als volgt te downloaden op uw mobiele telefoon of tablet:
    Scan de bijgevoegde QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
    Zoek in de app naar ‘Spilcentrum Achtse Barrier Zuid’.
    Open het project en klik op ‘volgen’.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectmanager Tommy Woe, e-mail tommy.woe@eindhoven.nl, telefoon 06-45251725.

Illustration
de BouwApp
Deel dit: