Bericht

Borrelende en overstromende toiletten in Achtse Barrier

Geplaatst op 7 januari 2022, 12:29 uur
Illustration

Borrelende en overstromende toiletten in Achtse Barrier: ‘Het is en blijft een probleem’

Gelezen in ED van donderdag 6 januari (geschreven door Karin Rosendaal)

Bij hevige regen staan veel straten in de wijk Achtse Barrier blank en hebben bewoners last van borrelende, soms overstromende toiletten. Problemen die al jaren spelen, maar wat is de oorzaak? Extreme regen of droogte? Of gewoon een slechte riolering?

Al jaren gaan er geruchten dat tijdens de aanleg van de riolering fouten zijn gemaakt. ,,De riolering in de Achtse Barrier stinkt vaak, en veel bewoners hebben last bij hevige regen. Het water in de toiletten komt dan omhoog. 

Naar men zegt, schijnt bij de aanleg veel mis te zijn gegaan. ,,Kortom, het is en blijft een probleem”, zegt Frans Verhees, voorzitter van het leefbaarheidsteam.

Spuitend rioolwater

Wijkbewoonster Laurence van Oudheusden heeft ondervonden wat het betekent als het toilet overstroomt. Na een stortbui vorig jaar spoot het rioolwater via haar toilet omhoog. Bij inspectie door een rioleringsbedrijf bleek een stuk riool, ooit aangelegd als noodoplossing voor eerdere overstromingen, gedeeltelijk dicht te zitten. En het dus niet aan te kunnen.

De riolering is veertig jaar geleden aangelegd volgens de normen van toen. De rioolbui­zen zijn voor het huidige aanbod gewoon te klein

Volgens Wouter Niezing, gepensioneerd architect en bekend met de aanleg van rioleringen, is teveel water van tuin en dak meestal de oorzaak van overstromende toiletten: het deels verstopte riool kan al dat water niet meer aan. ,,Het riool zal toentertijd best goed aangelegd zijn, maar het is gedaan volgens de normen van veertig jaar geleden. De regenintensiteit is in de tussentijd veel groter geworden”, aldus Niezing. ,,De huidige natuurlijke overvloed, samen met het overmatig verharden van tuinen, waren toen nog niet aan de orde. De diameter van de buizen is voor het huidige aanbod gewoon te klein.”

Keiharde leemlagen door droogte

Een andere reden zijn juist de droge zomers. In de Achtse Barrier liggen in de bodem leemlagen en zandlagen. Door de droogte staat het grondwater laag. De leemlaag droogt uit en is daardoor keihard en niet meer waterdoorlatend. Bij overvloedige buien blijft het water op die leemlagen staan, waardoor het zand makkelijk wegspoelt. Met verzakkingen van de straten als gevolg, wat weer kan leiden tot schade aan de rioolbuizen.

De waterover­last door zware regenbuien kan zorgen voor straten die blank staan, maar zou niet mogen leiden tot overlopen­de toiletten

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven zegt hierover dat het hoofdriool dit jaar nog gereinigd en geïnspecteerd is. En dat het riool in goede staat verkeert. Wel is mogelijk dat een enkele huisaansluiting slecht is. Deze worden echter vervangen, als bij inspectie blijkt dat de aansluiting niet goed is. De wateroverlast door zware regenbuien kan leiden tot straten die blank staan, maar het zou niet mogen leiden tot overlopende toiletten.

Nog een oorzaak van riooloverlast is, dat door de enorme waterhoeveelheden de oplopende druk in de buizen niet weg kan. In de Seinelaan bleek bijvoorbeeld, dat de huisafvoer van Arno Bakers rechtstreeks op het transportriool is aangesloten. De druk van het water kon niet weg en zorgde voor overlopende toiletten. Volgens de gemeente dient iedere woningriolering echter voorzien te zijn van ontluchting en een ontlastput, die overstromen moet voorkomen.

In de straat van Bakers waren geen mangaten (voor reiniging en inspectie). Enkele jaren geleden zijn deze alsnog aangebracht. In eerste instantie met een gewone putdeksel, maar die werden bij een hoosbui door overdruk weggeduwd. Na overleg met de gemeente is er een putdeksel met kleppen gekomen, waardoor overtollige lucht weg kan. Vorig jaar is de straat opnieuw bestraat. ,,Volgens mij zijn niet alle putdeksels met kleppen teruggeplaatst”, zeg Bakers. ,,Ik zie nu nog maar één putdeksel met kleppen. De andere zijn weer gewone dichte exemplaren, waardoor het ontluchtingseffect bij overdruk weer teniet is gedaan.”

Tegels eruit

Niezing ziet directe oplossingen meer op individuele basis. ,,Tegels eruit, en zelf infiltratie-units plaatsen in de tuin. Zo kun je regenwater apart opvangen en scheiden van het rioolwater. Schoon regenwater hoort eigenlijk niet in het riool naar de waterzuivering. En de gemeente kan op grote schaal zorgen voor meer buffercapaciteit in de wijk, om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen. En natuurlijk ook zorgen voor een goede ontluchting van het riool.”

Deel dit: