Bericht

BEDANKT ACHTSE BARRIER, vrijwilligers en bewoners

BEDANKT ACHTSE BARRIER, vrijwilligers en bewoners
Illustration
logo
KWF Koningin Wilhelmina Fonds

Ook in 2021 zijn onze collectanten weer de wijk ingegaan om te collecteren voor het KWF-kankerbestrijding. Zij hadden net als vorig jaar de mogelijkheid, om u te laten doneren, contant of via een I-DEAL QR-code, en de collectanten en wijkcoördinatoren werden ook in de gelegenheid gesteld om via Whatsapp een digitale collectebus aan te maken en dan via familie en vrienden te laten doneren

Ondanks er nog maar weinig mensen gebruikmaken van deze mogelijkheden, is er toch een bedrag aan contanten € 3.645,33, via de QR-code een bedrag van € 658,05 en via de Whatsapp een bedrag van € 3.488,50

Dat betekent voor de Achtse Barrier een bedrag van €  7.791,88. Wij als collecteteam Eindhoven en natuurlijk de landelijke organisatie van KWF willen u hiervoor hartelijk danken en hopen weer op uw gulle gift in 2022.

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de Achtse Barrier. Want er zijn de laatste jaren collectanten gestopt door lichamelijke klachten en verhuizingen. Voor info bel 06-21804621 of mail naar info@kwfeindhoven.nl

Met vriendelijke groet,

Districtscoördinator Achtse Barrier,

R. de Bouter