Bericht

Zwarte ratten in de Achtse Barrier

Geplaatst op 8 juni 2021, 15:07 uur , door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Ratten in de Achtse Barrier

Dat er een rattenplaag in onze wijk is zal niemand meer ontkennen , we hebben er allemaal weleens eentje zien wegschieten. Soms is er schade omdat ze op kabels knagen, nesten leeg halen of afvalzakken, dierenvoerzakken en dergelijke zaken  aanvreten en vogelvoederplaatsen leegstelen. 

Ratten zijn een bedreiging van de gezondheid, zij kunnen allerlei ziekteverwekkers bij zich dragen. Gebruik handschoenen als u dode ratten of rattenuitwerpselen opruimt, ga in ieder geval naar een dokter als u, onverhoopt, door een rat gebeten wordt.

Hoe komen we van de zwarte rat af

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de zwarte rat zich niet in gebouwen, onder dakpannen en in schuurtjes vestigt, gewoon door er voor te zorgen dat de rat geen voedsel kan bereiken:

 ▪ Leg of hang geen voedsel in uw tuin (geen brood, etensresten of vetbollen voor de vogels).

 ▪ Valvruchten en -noten verwijderen.

 ▪ Plaats geen afval of etensresten in zakken in uw tuin. Bewaar afval in goed afsluitbare containers of afvalbakken.

 ▪ Hebt u huisdieren in uw tuin, voorkom dan dat ratten het voedsel in het hok of de ren kunnen bereiken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het hok aan de buiten- en onderkant te bedekken met gaas met een maaswijdte van maximaal 0,5 cm. Hiermee weert u ook huismuizen. Hebt u een ren dan kunt u het gaas het beste door laten lopen onder de ren en ingraven tot 50 cm diepte.

 ▪ Zorg zoveel mogelijk dat alle kieren van uw huis, schuur of garage die groter zijn dan 0,5 cm worden afgedicht, zodat de ratten en muizen hierdoor niet naar binnen kunnen om te gaan nestelen. Gebruik hiervoor harde, knaagbestendige materialen, zoals cement, metalen roosters of gaas. Let op: ventilatieopeningen moeten blijven ventileren.

 ▪ Maak uw schuur of garage regelmatig schoon en ruim deze op zodat ratten er niet gaan nestelen. 

▪ Voorkom langdurige opslag van materialen in de tuin, zoals snoeihout, bouwmaterialen en openhaardhout.

 Al deze maatregelen hebben alleen zin als u ze samen met uw buren neemt.

In Eindhoven is hiermee al goede ervaring opgedaan. Bewoners hebben bij het signaleren van de zwarte rat informatie op de buurtwebsite gezet en zelf eigen flyers gemaakt om mensen op te roepen afval op te ruimen en kieren te dichten.

 Ze hebben aangebeld bij bewoners die afval of voedsel in hun tuin hadden liggen en/of de woningcorporaties op de hoogte gesteld. 

Bestrijding van ratten

Buiten de maatregelen om te voorkomen dat er ratten zich in en om het huis gaan vestigen is er slechts één manier om van de ratten af te komen: De Rattenklem

Als je er een wilt aanschaffen , koop een klem die voor ratten is bedoeld en gemaakt van plastic (een houten klem houdt geur vast). Plaats de klem op een “doorgaande weg “ van de rat. Maak hem er goed schoon als je een rat hebt gevangen hebt zodat een eventuele geur er af is.

Dek er aan dat het gebruik van gif ( Rodenticiden) door particulieren in Nederland verboden is. Alleen professionele ongedierte bestrijders mogen onder zeer strenge voorwaarden gif gebruiken. 

Verantwoordelijkheid

De bruine rat leeft om en nabij stedelijk water en wordt in opdracht van de gemeente gemonitord. De gemeente Eindhoven gaat tot bestrijding van de bruine rat over als de rattenpopulaties te groot worden. 

De zwarte rat leeft vooral in gebouwen en huizen. De eigenaar of gebruiker van het gebouw of huis (gemeente, woningeigenaar of huurder) is zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de zwarte rat op eigen kosten 

Melden aan de gemeente

Op de site van de gemeente Eindhoven bestaat de mogelijkheid om de aanwezigheid van ratten te melden. Misschien, als meer wijkbewoners melding maken, gebeurt er iets gezamenlijk met de gemeente.

Peter LTAB,     bron: gemeentelijke folder Zwarte rat

Moeder rat geeft uitleg over pindapot
Lekker wiebelen op een mazenbol
Snoepen van broodkruimel