Bericht

Snelheid Informatie Display (SID) aanvragen

Geplaatst op 8 juni 2021, 13:34 uur , door Gemeente Eindhoven

Vanaf heden is het voor iedereen mogelijkheid om via de site Snelheid Informatie Display portaal Gemeente Eindhoven (sidaanvragen.nl) een snelheidsmeter aan te vragen, de planning van nieuwe snelheidsmeters in te zien en daarnaast zijn vrijwel alle meetresultaten van afgelopen jaar per straat in kaart gebracht.

Ook wordt op de site een toelichting gegeven over het verkregen meetresultaat en wanneer we wel of geen maatregelen gaan nemen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over de site of goede tips ter verbetering, dan laat het ons weten via verkeersveilig@eindhoven.nl.

Samen maken we Eindhoven Veilig!

Met vriendelijke groet,  Team Verkeersveiligheid

Overgenomen van de gemeente website:  Inleiding
Een SID (Snelheids Informatie Display) is een snelheidsmeter, die naast een weg wordt geplaatst om de snelheid van het passerende verkeer vast te leggen. Een SID kan aan de voorbijkomende automobilisten tonen met welke snelheid hij of zij rijdt, waardoor men bewust wordt gemaakt van zijn snelheidsgedrag. Je kunt via onderstaande aanvraag-button een SID aanvragen voor jouw straat. Via de resultaten-button vind je de resultaten van de uitgevoerde snelheidsmetingen in de gehele stad. Zo krijgen we samen een helder beeld van de gereden snelheden in Eindhoven.

Aanvragen en planning
Per rijrichting heb je 1 SID nodig; in een woonstraat heb je dus in het algemeen 2 SIDs per meting nodig. 
In onderstaande kaart kan de positie van de gewenste locatie voor de SIDs aangegeven worden door middel v
an het plaatsen van 1 of maximaal 2 markers. Geef zo nauwkeurig mogelijk de positie aan waar je de SID geplaatst 
wilt hebben. Als je de locatie wil wijzigen, klik de desbetreffende marker aan. Deze zal vervolgens oplichten. 
Klik op de gewenste nieuwe locatie en de marker is verplaatst.

Resultaten
De snelheidsmeetresultaten van een SID worden uitgedrukt in de zogenaamde V85. Dit is de maximale snelheid (V) die door 85% van alle weggebruikers wordt gereden op een weg. Voorbeeld: De V85 bedraagt 32 km/u: dat betekent dat 85% van alle weggebruikers 32 km/u of langzamer rijdt op die weg. De V85-regel wordt landelijk gehanteerd en geeft aan of de gereden snelheid overeenstemt met de weg en zijn omgeving. Deze V85-regel moet de snelheid weergeven die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk en veilig beschouwt in ideale omstandigheden.
Overige informatie over de resultaten staat onder de resultaten-button
Samen maken we Eindhoven veilig
Met deze slogan streven we naar het veilige verkeersgevoel dat we met z'n allen in Eindhoven willen hebben en het veilige verkeersgedrag dat hierbij hoort.
90% van alle verkeersongelukken komt door ons gedrag. Het aantal verkeersongelukken in Eindhoven kunnen we samen terugdringen. Niet door meer verbodsregels en handhaving, maar door iedere Eindhovenaar te vragen om mee te helpen. Dus niet omdat het (volgens de regels) moet, maar omdat we het samen willen! Meer informatie kun je vinden op Samen maken we Eindhoven veilig