Bericht

Wedstrijd : Namen voor de bruggen in de Achtse Barrier

Geplaatst op 7 mei 2021, 12:24 uur , door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Bruggen in de Achtse Barrier krijgen naam!

De bruggen in de Groene Long van de Achtse Barrier hebben geen namen.
Een brug met een naam helpt de hulpverleners, de politie en de bewoners van de wijk aan te duiden waar zij moeten zijn.
Het idee van het geven van namen is van een wijkbewoner Dave Reniers. Hij kreeg dit idee al jaren geleden en het idee is nu overgenomen door de gemeente.
Het Leefbaarheidsteam is gevraagd een wedstrijd te organiseren voor de bewoners van de wijk om de beste en mooiste namen te bedenken voor de vier bruggen die wij in de wijk rijk zijn.
De namen van de bruggen, omdat wij in een wijk wonen met alleen maar Franse namen voor straten, hofjes en pleinen, dienen ook een Franse klank/betekenis te hebben, De straatnamencommissie van de gemeente heeft de volgende eisen aan de namen gesteld.

De namen moeten:
1.    uniek zijn (dubbele namen kunnen niet en namen moeten voldoende van elkaar verschillen om verwarring te voorkomen), schrijf- en uitspreekbaar zijn (en niet te lang)
2.    zo mogelijk aansluiten bij de aanliggende straatnamen (die vaak weer passen binnen een thema)
3.    Bovendien bij personen: de desbetreffende persoon dient 10 jaar of langer te zijn overleden, tenzij het een lid van het Koninklijk Huis betreft.

Het thema in de Achtse Barrier is Franse steden en streken. De namen van de bruggen zouden bij voorkeur ook moeten verwijzen naar een Franse stad of streek (met de toevoeging – brug).

Normaal gesproken krijgen bruggen en paden in Eindhoven geen officiële (straat)namen. Dat is in principe voorbehouden aan straten waar adressen (woningen e.d.) aan zijn gevestigd. Uitzondering op die regel is bijvoorbeeld – zoals in dit geval – sprake is van verbetering veiligheid openbare ruimte.
De straatnamencommissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over straatnamen. Het college neemt uiteindelijk het besluit. Tegen dat besluit staat bezwaar- en beroep open (6 weken)

Aanvulling criteria wethouder Rik Thijs:
Wethouder Thijs (die gaat over straatnamen) heeft de suggestie gedaan om bij de namen van de bruggen wellicht te refereren aan groen/biodiversiteit. Als er creatieve geesten zijn die dat weten te combineren met het thema Franse plaatsen/ streken, dan zou dat geweldig zijn.

Er zijn vier bruggen die in aanmerking komen.
1. De brug bij Cantershoef aan de Marnestraat

2. De brug bij de Chamonixlaan/Versailleslaan

3. De brug bij de Versailleslaan/Orleanshog

4. De brug bij het Lavalpad; deze wordt momenteel gerepareerd.

Insturen:
Stuur je voorstel voor 10 mei aan secretaris@ltab.nl of lever hem schriftelijk in op Seinelaan 45
Het leukste is als je voor iedere brug apart een passende naam kan bedenken
Vermeld je naam, adres en emailadres bij je inzending.

De namen die gekozen worden door de straatnamencommissie krijgen van het LTAB ook een prijs van € 50,00 per gekozen naam afgezien van de eeuwige roem natuurlijk.

de kaart met de brugen
Brug 1 bij Cantershoef / Marnestraat
Brug 2 bij Chamonixlaan / Versailleslaan
Brug 3 bij Versailleslaan / Orleanshof
Brug 4 bij Lavalpad