Bericht

Plantenactie voorjaar 2021

Geplaatst op 30 maart 2021, 17:28 uur , door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Beste mensen,

Ook dit jaar is er weer een voorjaarsactie waar je planten en bodemverbeteraar kunt bestellen voor geadopteerde boomspiegels, geveltuintjes en andere stukjes openbaar groen.

We organiseren dit in nauwe samenwerking met de Gemeente Eindhoven en de groenaannemers Ergon, Brouwers, Krinkels en Smits.

Met veel dank aan de gemeente Eindhoven die dit alles financieel mogelijk maakt, de groen-expertise levert en de web site onderhoudt.

Dit jaar is er keuze uit een verzameling voorgeselecteerde planten: vaste planten (in een aantal combinaties), eetbare planten, en éénjarige zomerbloeiers.

Per deelnemer kunnen er maximaal 16 planten worden besteld, dat is voldoende voor 2 boomspiegels, of voor 2 vierkante meter.

Alle informatie en ook de inschrijving is te vinden op de volgende web site:  https://www.eindhovenduurzaam.nl/plantenactie-adopteer-een-straat

We raden aan om alle informatie nauwkeurig door te nemen en je keuze voor de planten te maken vóórdat je start met de inschrijving.

Inschrijven kan t/m 2e Paasdag 5 April. Na-inschrijvingen zijn niet mogelijk!

De bedoeling is dat de planten door de groenaannemer half mei worden uitgeleverd op het door jou opgegeven adres.

Meer info over de uitlevering zal t.z.t. op bovengenoemde website gepubliceerd worden.

Ik hoop dat velen van jullie mee gaan doen om Eindhoven steeds verder te vergroenen!

Met vriendelijke groet,   Kees Lepoeter

Ambassadeur Adopteer een Straat    Samen werken aan een mooi, schoon en groen Eindhoven