Bericht

Regionaal meetnet ZO Brabant Lucht & Geluid

Geplaatst op 28 januari 2021, 19:32 uur , door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Bijgevoegde nieuwsbrief informeert ons over de laatste ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidniveaus inde leefomgeving van Zuidoost-brabant.

De onderwerpen:

  • stuurgroep regionaal meetnet van start (leefbaarheidsteam AB doet daar aan mee met de meetkasjes in de wijk                                                                                                               
  • belevingsonderzoek  omwonende                                                                                                                                                                    
  • hinderervaring luchthavengebied

 

Documenten
Nieuwsbrief