Bericht

KWF bedankt alle gevers en vrijwilligers

Geplaatst op 7 oktober 2020, 13:44 uur , door KWF Koningin Wilhelmina Fonds

Beste bewoners van de Achtse Barrier,

De gehouden collecte van KWF-kankerbestrijding heeft in september 2020 ondanks de Covid-19 uitbraak, waardoor er minder collectanten konden worden ingezet toch nog het bedrag van € 4020,44 opgebracht, (€ 990,58 minder dan in 2019) wij willen alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun gulle gift en inzet.

Ook dit jaar heeft u ook gebruik kunnen maken van de IDEAL-QR code, tevens kunnen wij nog wel twintigtal collectanten plaatsen, anders gaat mogelijk ook de Achtse Barrier verloren voor het KWF, die uw steun zó hard nodig heeft. Wij proberen de nieuwe collectant in het eigen wijkdeel in te zetten, het is maar een paar uur per jaar in september, dus meldt u aan!!

collecte@kwfeindhoven.nl / 06-21804621 

SAMEN KOMEN WE STEEDS VERDER.