Bericht

Beperkte openstelling van De Mortel

Geplaatst op 29 mei 2020, 14:12 uur

Beste bezoeker en gebruiker van Wijkcentrum de Mortel,

Op basis van de kabinetsmaatregelen en versoepelingen zoals deze vanaf 19 mei zijn aangekondigd en de vertaling daarvan in de noodverordening voor onze gemeente, informeren we u met dit bericht over wat deze concreet betekenen voor uw bezoek aan uw wijkcentrum:
vanaf 1 juni :

Allereerst willen we duidelijk maken dat we per activiteit op maat naar een oplossing gaan zoeken. Omdat er zoveel verschillende activiteiten plaatsvinden die allemaal een andere uitdaging hebben binnen de 1,5 meterregel én omdat we groepen van verschillende aantallen ontvangen, moeten we samen goed kijken naar de mogelijkheden. 

Zo kan het zijn dat een groep al vanaf 1 juni alweer opgestart kan worden en een andere groep later pas. Wij nemen hierover zelf contact met u op, maar verzoeken u tegelijkertijd met ons mee te denken over hoe ú uw activiteit of bezoek aangepast wilt en kunt laten plaatsvinden. Uw suggesties kunt u sturen naar :
d.ossewaarde@lumenswerkt.nl 

De algemene richtlijnen die we in al onze wijkcentra volgen, vindt u op bordjes op onze locaties. U vind dit bordje alvast ter info als bijlage bij deze brief.

Verder:

  • Mogen wij u bij binnenkomst naar mogelijke verschijnselen vragen en u op basis hiervan de toegang weigeren. 
  • Zal per locatie goed gemonitord worden op naleving van de richtlijnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van aanwezigheidslijsten en verwijzing naar plekken waar u uw handen kunt wassen. 
  • Zijn open inloop, spontane bezoekjes (wel op afspraak) en groepsactiviteiten met meer dan 30 personen niet mogelijk. 

De volgende maximale aantallen gelden per wijkcentrum:

  •  tot 30 juni 30 personen per locatie excl. medewerkers (mits de 1,5 meterregel gewaarborgd kan worden)
  •  vanaf 1 juli 100 personen per locatie excl. medewerkers (mits de 1,5 meterregel gewaarborgd kan   worden)

Gelden er per locatie een aantal extra veiligheidsprotocollen die we hanteren:

  •  activiteiten die om groepsvervoer vragen laten we vooralsnog niet doorgaan

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en meedenken. Samen gaan we dit proces stap voor stap tot een succes maken en zorgen we ervoor dat u en al onze bezoekers en gebruikers gezond blijven.

Met vriendelijke groet,

Diny Ossewaarde

Zakelijk leider

06 159 57502 | d.ossewaarde@lumenswerkt.nl

Illustration
 
Deel dit: