Nieuw bericht

Wijkagent Paul van Oort aan het woord

geplaatst op 30 september 2020, 10:51 uur, door Buurtpreventie en Veiligheid Achtse Barrier

Deze maand over verkeer

Verkeer is een thema dat vaak terugkomt als er klachten binnen komen over zaken die spelen in de Achtse Barrier. Het verkeer op de wegen en in de wijk, wordt steeds drukker en haastiger.

Van iedereen die aan het verkeer deelneemt wordt verwacht, dat hij/zij de verkeersregels kent en zich aan de regels houdt. De verkeersregels zijn nodig om alles in goede banen te leiden en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Van de politie wordt verwacht dat zij zorgen voor de handhaving van de verkeersregels.

Cijfers

De verkeersveiligheid is de afgelopen decennia sterk verbeterd, maar het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden is nog altijd hoog. In 2019 zijn er in Nederland 661 mensen overleden ten gevolge van een verkeersongeval. Dit zijn bijna 2 slachtoffers per dag. In Brabant vallen de meeste verkeersdoden.

In 2018 raakten in Nederland, naar schatting, 21.700 personen gewond in het verkeer. Dit zijn ongeveer 1.000 personen meer dan in 2017. Bijna twee derde van het aantal ernstig verkeersgewonden bestaat uit fietsers.

In de Achtse Barrier zijn in 2019 ongeveer 70 verkeersongevallen geregistreerd, dit zijn enkel de meldingen die bij de politie bekend zijn. Dus de gevallen waarbij men onderling een schadeformulier invult zijn niet meegenomen in dit aantal.

Asociaal gedrag

Buiten het feit, dat het negeren van de verkeersregels de onveiligheid vergroot is het ook asociaal gedrag. Net even het rode verkeerslicht meenemen, is het zelfde als voordringen bij de kassa, met het verschil dat je bewust het risico neemt om zwaar letsel of schade aan een andere weggebruiker toe te brengen.

Met 60 km/h door een woonwijk rijden, bumperkleven, onnodig links rijden, mobiel bellen en het rijden onder invloed van alcohol of drugs, parkeren op een invalideparkeerplaats of op de bromfiets door het park. Het is gewoon asociaal gedrag!

Verkeersveiligheid begint bij de verkeersdeelnemer. Alleen met handhaven gaan wij de cijfers niet omlaag brengen en de veiligheid niet verhogen. U kunt dit wel, door zich aan de regels te houden!

Laat ik eindigen met een wist je datje…. Wist je dat de Fransebaan, net zoals de hele Achtse Barrier, een 30 km/h zone is? Wij gaan hier ook steeds meer op handhaven, dus een gewaarschuwd mens telt voor 2. Houd je aan de snelheid en speel niet met je eigen leven, en dat van een ander.

Tot volgende maand!

2 foto's
1 reactie

Hans Coelen

Misschien is het handig om eens op snelheid te handhaven op circuit spaaihoefweg
3-okt-2020 16:27
Wil je ook reageren? Meld je dan aan