Nieuw bericht

Paul van Oort aan het woord : Lastige jeugd?

geplaatst op 25 mei 2020, 21:06 uur, door Brierke Redactie

Ook voor de jongeren is deze tijd een gekke tijd. Zij horen dat ze minder kans hebben om ziek te worden, maar moeten zich wel aan al die maatregelen houden. Ze kunnen immers het virus wel overdragen, en daarom moeten ook zij zich aanpassen. Veel jongeren treffen hun vrienden op straat, bij een winkelcentrum of in het park en uit het zicht van hun ouders. Dit is natuurlijk ook begrijpelijk, het hoort bij het opgroeien van sommige jongeren. Het samen, buiten, hangen is vanaf 1 juni ook weer toegestaan, zolang zij zich aan die anderhalve meter afstand houden en uiteraard geen overlast veroorzaken.

Aanspreekbaar
Hoewel dat hangen misschien zinloos lijkt, heeft het wel degelijk een functie. Ze groeien op, zijn volop bezig hun identiteit te ontwikkelen en nieuwe contacten te leggen.
De meeste pubers hebben geen kwaad in de zin maar zoeken alleen een plek om samen te zijn. Ik begrijp heel goed dat dit voor omwonenden hinderlijk kan zijn, zeker als het gepaard gaat met luidruchtig of baldadig gedrag, herrie van muziek of bromfietsen en afval op straat. Vaak wordt dan de politie gebeld, maar ik adviseer altijd om eerst zelf een praatje met ze te maken. Dat werkt veel beter.
Mensen vinden zo’n groep soms bedreigend, maar de meeste jongeren zijn prima aanspreekbaar. Zo lang je ze op een respectvolle manier benadert en rustig uitlegt waar je last van hebt en ze vraagt om mee te werken aan een oplossing. Vindt u het lastig om dit alleen te doen? Misschien is er een buurman of – vrouw die daarbij kan helpen. Lost dat niets op, dan kunt u alsnog de gemeente of de politie benaderen. Wist u dat de gemeente handhavers in dienst heeft die gespecialiseerd zijn om met jeugd om te gaan? Dit zijn de jeugdboa’s.

Grenzen
Ook grenzen opzoeken hoort bij opgroeien. Maar als jongeren de grens over gaan en echt strafbare feiten plegen, zoals vernieling, mishandeling, diefstal, alcohol- of drugsmisbruik, moet duidelijk zijn dat we dit gedrag niet tolereren. Het is belangrijk dat we probleemgedrag bij jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren. Zo kunnen we samen (gemeente, jongerenwerk, ouders en politie) kijken hoe we kunnen voorkomen dat zo’n kind verder afglijdt. Ook u kunt daarbij helpen. Ziet u dat jongeren, al dan niet in groepsverband, zich schuldig maken aan strafbare feiten? Bel dan de politie en noteer signalementen en kentekens.

Foto