Nieuw bericht

Wat missen wij in de wijk?

geplaatst op 20 december 2019, 09:20 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

We missen niet echt veel meer in de wijk om er een volwassen, volledige wijk van te maken.

Iets wat er echt nog niet is, is een woonplek waar o.a. de ouderen, die lichte hulp nodig hebben en daarom eigenlijk niet meer comfortabel in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Zij kunnen die plek in hun eigen wijk niet vinden. In hun eigen wijk, dichtbij hun oude buren en kennissen en ook vaak hun kinderen en kleinkinderen die in de wijk zijn blijven wonen.

Toch bestaat er een plan, een zo geprezen eigen initiatief, op een plek, die met een ‘maatschappelijke bestemming’ er voor aangewezen is in de bestemmingsplannen van de gemeente Eindhoven. Deze plek ligt al ruim 35 jaar braak, tegenover de Spaaihoefweg, tot ergernis van de omwonenden, een potentiële vuilstort en een illegaal hondenuitlaatterrein (zie foto onder).

Wat hebben we nodig om in de ogen van de bestuurders van Eindhoven te voldoen aan de eisen:

Een privé initiatief                                                                      √ check
Een gedreven ondernemer                                                          √ check
Een plan                                                                                   √ check
Een getoetst en goedgekeurd bouwplan                                      √ check
Een toepasselijk bestemmingsplan met sociale huurappartementen √ check
Een duurzaam, energie neutraal gebouw                                      √ check
Een gebouw, dat past in de buurt                                               √ check
Een overlastarm gebouw met parkeerruimte                                 √ check
Voldoende financiën en subsidievrije exploitatie                             √ check
Een mooi gebouw met goede faciliteiten                                       √ check
Enthousiasme bij de gemeentelijke ambtenarij                              √ check
Enthousiasme bij de betrokken wethouders                                  √ check
Toestemming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)                       Х Ai !!!

Hoe is het mogelijk dat in een moderne stad, waar eigen initiatief een belangrijke plaats heeft en waar verder vrijwel alle voorwaarden vervuld worden om tot een realisatie te komen van een voor de wijk zeer belangrijk project, en dat de verwezenlijking van het project weggegeven wordt.

Nog nergens in de 12.500 inwoners tellende wijk met ruim 33% 65-plussers is een faciliteit voor ouderen met een indicatie voor hulp. Dit plan wordt een woonplek met 32 twee persoons appartementen, 72 m² groot en met gekwalificeerd personeel in 24-uurs dienst.
En als er dan op een dienblaadje een dergelijk project wordt aangeboden, hoe is het dan mogelijk dat de realisatie tegengehouden wordt alleen op basis van de mening van de CRK.

Wij, het Leefbaarheid Team Achtse Barrier, begrijpen dat niet.

2 foto's
het ontwerp
het braakliggende terrein
1 reactie

Marianne Verhagen

Echt belachelijk! Zo'n pracht plan👌🏻
27-dec-2019 17:29
Wil je ook reageren? Meld je dan aan