Nieuw bericht

Van onze wijkagent: Vuurwerk in de wijk

geplaatst op 20 december 2019, 00:00 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Misschien zou voorgaande zin ook afgesloten kunnen worden met een vraagteken, maar dat het jaarlijks terugkomt is zeker.
Door de gemeente Eindhoven is afgelopen voorjaar een onderzoek gedaan waarbij de vraag is gesteld hoe de inwoners van Eindhoven denken over vuurwerk met oud en nieuw.
In Achtse Barrier ervaart gemiddeld 54% van de inwoners overlast van vuurwerk. Daarnaast vindt ongeveer 60% een algeheel vuurwerkverbod een goed idee. Voor meer bijzonderheden verwijs ik naar het rapport: www.eindhoven.nl/digipanel-vuurwerk.
De overlastmeldingen vanuit Achtse Barrier beginnen weer langzaam te komen, terwijl (op het moment van schrijven, november) de echte vuurwerkperiode nog moet beginnen. De overlast bestaat vooral uit harde knallen, vuurwerkrestanten op straat en in de tuin, maar ook uit gestreste huisdieren, vernieling/schade en stankoverlast.

Naast de overlast die mensen ervaren, zitten er nog meer nadelen aan. Ieder jaar zijn er ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat men niet verantwoordelijk omgaat met vuurwerk. Het zware illegale vuurwerk veroorzaakt het meeste letsel, schade en overlast. Gemeente Eindhoven heeft ieder jaar veel schade, veroorzaakt door vuurwerk. Een verkeersbord kun je niet vernielen met een rotje, daar zijn serieuze explosieven voor nodig.
Het afsteken van legaal vuurwerk buiten de toegestane periode (31/12 vanaf 18.00 tot 1 januari 02.00 uur) is strafbaar. De straffen kunnen oplopen van een Haltverwijzing tot een boete.

Verantwoordelijkheid ouders
Op internet zijn genoeg filmpjes te vinden waarop de impact van het levensgevaarlijke vuurwerk te zien is. Dit hoort niet thuis bij de jongeren in onze wijk. Vandaar de dringende oproep aan alle ouders om dit met uw kinderen bespreekbaar te maken. Zie er op toe dat er alleen legaal vuurwerk wordt gekocht en in de toegestane periode wordt afgestoken. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk kunt u verder alle informatie vinden.

Veilig vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of buiten kijken? Dan kunt u het beste uw ogen beschermen met een vuurwerkbril en bent u verplicht een lanceerstandaard te gebruiken bij het afsteken van vuurpijlen. Veilig vuurwerk afsteken doe je als volgt:

• draag een vuurwerkbril;
• houd afstand;
• gebruik een aansteeklont;
• gebruik een lanceerstandaard voor vuurpijlen;
• lees de gebruiksaanwijzing.

Weet jij dat iemand in het bezit is van grote hoeveelheden (illegaal) vuurwerk, dan kun je dit melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.
Fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling.

Foto