Nieuw bericht

Eerste resultaten fijnstof- en geluidmetingen

geplaatst op 8 december 2019, 11:36 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Wij zijn nu een jaar bezig om lucht en geluidsmetingen te verrichten in Acht en de Achtse Barrier.

De uitdaging werd geformuleerd vanuit de nabijheid en invloeden van het vliegveld en vliegverkeer. Echter alles wat uiteindelijk de leefbaarheid en ons welzijn beïnvloedt nemen we mee binnen de mogelijkheden van het project.

Gaandeweg begon alles een beetje op hordelopen te lijken. Problemen met meettechnieken. Participatie en motivatie. Omgaan met verwachtingen en werkelijkheid.  Betrouwbaarheid van de metingen? Link met vliegverkeer?  En geluid?  Enz. Het bleek allemaal niet mee te vallen.

De draagbare kasjes werken niet zoals verwacht en vielen nagenoeg gaandeweg allemaal weg.

In het bijgevoegde rapport kun je lezen:

  • de dagen dat we gemeten hebben
  • wat zien we in de metingen
  • wat weten we nu nog meer
  • alle metingen op een rijtje
  • wat kunnen wij doen

Als we dan alle metingen van fijnstof op een rijtje plaatsen dan zien we dat over het algemeent de situatie in de wijken Acht en Achtse Barrier varieert tussen goed en redelijk, met allerlei pieken van slecht naar heel slecht. Dat wil niet zeggen dat iets gezond of ongezond is.

Wat gaan we nog doen?

Dit project is nog niet af. Nu we de beperkingen van de techniek hebben ervaren kunnen we keuzes maken voor verdere metingen. We hebben de draagbare meetkastjes weer ingezameld omdat ze niet gebruikt werden. De vaste versies blijven actief. Daar voegen we er 6 aan toe. Deze moeten aangepast worden en worden binnenkort geïnstalleerd.  Omdat deze kasten naast fijnstof ook geluid meten moeten we nieuwe keuzes maken die meer in lijn liggen met bijvoorbeeld de vliegroutes.   

We hebben als groep besloten dat we de data openstellen voor breed gebruik. Open data is wenselijk voor analyse door iedereen. Na ongeveer 6 maanden kunnen we opnieuw een evaluatieve presentatie doen, hopelijk met nog meer inzichten, ook over verbanden met vliegverkeer en situaties in de wijk.

Voor het volledige rapport, zie de bijlage                                                        

 

Foto