Nieuw bericht

Beste Achtse Barrierders,

geplaatst op 10 september 2019, 23:01 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

In onze mooie wijk Achtse Barrier gebeurt heel veel en heel veel moois.

Recentelijk hebben we weer ons jaarlijkse FinFonFeesten genoten.
Een groot feest voor alle mensen van onze wijk.
Niet alleen een markt waar we datgene wat we tekort komen aan spulletjes en kleding aan kunnen vullen, maar waar u zich ook kunt laten informeren op diverse gebieden; waaronder gezondheid.

Ook was er dit jaar een stand van ‘Automaatje. Een vervoerservice waarmee vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele buurtgenoten vervoeren. Het idee is even simpel als grandioos! Behalve een leuke autorit kun je er ook een warme vriendschap aan overhouden.
De enthousiaste initiatiefnemers zijn hiermee voortvarend onderweg en we zullen op korte termijn hier ongetwijfeld meer over horen.

De buurtpreventie in onze wijk is al vele jaren actief. U zult ze ongetwijfeld door de wijk hebben zien lopen; herkenbaar aan hun gele jassen met het opschrift ‘buurtpreventie’ en voorzien van ondermeer professionele portofoons. De buurtpreventie bestaat uit ca. 60 enthousiaste en zeer gemotiveerde buurtpreventen, die hiervoor ook allemaal een opleiding hebben gevolgd.
Het aantal inbraken is dan ook fors gereduceerd en de buurtpreventie Achtse Barrier wordt als voorbeeld gebruikt voor andere wijken in Eindhoven.

Op korte termijn staat de jaarlijkse ‘burendag’ op de agenda en wel op zaterdag 28 september.
In wijkcentrum de Mortel en de er naast gelegen sporthal zijn allerlei activiteiten. Om 12.00 wordt afgetrapt met een sfeervol concert van de harmonie. Waarna een attractief programma volgt met voor elk wat wils.

Het Leefbaarheidsteam Team Achtse Barrier, kortweg LTAB, verzorgt jaarlijks vele activiteiten binnen onze wijk en ondersteunt activiteiten van wijkgenoten middels het verlenen van subsidies.

Voor al deze activiteiten is de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk! Een dik en meer dan welgemeend compliment is dan ook op z’n plaats voor deze kanjers!

Graag zag ik dan ook dat nog meer wijkgenoten zich inzetten om onze wijk nog mooier, attractiever en leefbaarder te maken.
Komt u eens langs op het steunpunt, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, of meldt u aan op de website van het LTAB.
U bent meer dan van harte welkom!

Hartelijke groet,
Frans Verhees
Voorzitter LTAB

Foto