Activiteit

Denk mee over de toekomst van de Castiliëlaan

donderdag 16 mei 2024 , 16:00 - 19:00 uur
Illustration

Uitnodiging omgevingsdialoog donderdag 16 mei 2024

Het Kentalis-terrein ( Sint Marie ) aan de Castiliëlaan in de Eindhovense wijk Woensel gaat veranderen. Een deel van het terrein zal door Koninklijke Kentalis op termijn worden verkocht om te worden herontwikkeld. Kentalis en de gemeente Eindhoven werken nu aan het vaststellen van randvoorwaarden voor de toekomstige inrichting en het gebruik van het gebied. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens een omgevingsdialoog op donderdag 16 mei 2024.

Omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog is een informatiebijeenkomst van Kentalis, met de gemeente, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst gaat Kentalis graag in gesprek met de omgeving om te horen welke ideeën er leven over het terrein. We laten een analyse van de kwaliteiten van het terrein zien, waaronder een eerste verkenning  om dit terrein te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen en suggesties of wensen te bespreken. De opbrengst van deze bijeenkomst wordt gebruikt bij het vormgeven van de verdere plannen.

Het vervolg

Het doel van Kentalis en de gemeente is om te komen tot randvoorwaarden voor de invulling en inrichting van het terrein, dat zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen en behoeften van belanghebbenden. De opgehaalde input van de omgevingsdialoog en van andere betrokken partijen vormt de basis voor het opstellen van deze randvoorwaarden. Het is de bedoeling dat er na de zomer een concept ligt, dat in een tweede omgevingsdialoog wordt besproken. Het document (ook wel gebiedskader genoemd) zal vervolgens door de gemeente worden vastgesteld. 

Deelname

De omgevingsdialoog vindt plaats op donderdag 16 mei 2024 in het Kentalis-gebouw aan de Castiliëlaan 8 in Eindhoven, van 16.00 tot 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig; er kan gedurende het gehele tijdsblok worden ingelopen om input te leveren, vragen te stellen en in gesprek te gaan met de stedenbouwkundigen, architecten, Kentalis en de gemeente Eindhoven.

Over Kentalis

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn of meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Kentalis werkt samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Deel dit: