Activiteit

Jaarvergadering Stichting Financiën Wijkactiviteiten (SFWAB)

dinsdag 13 juni 2023 , 20:00 - 22:00 uur

De SFWAB is de stichting die de opbrengsten beheert van de bekende jaarlijkse donateursactie omstreeks september in onze wijk Achtse Barrier.

Uit deze inkomsten worden verschillende activiteiten in onze wijk gesubsidieerd die door vrijwilligers georganiseerd worden. Ter aanvulling op subsidies die niet volledig opgebracht kunnen worden uit andere opbrengsten.

Op dinsdag 13 juni zal de openbare jaarvergadering van de SFWAB gehouden worden in het wijkgebouw De Mortel. Vanaf 20.00 uur bent u hartelijk welkom.

Op de jaarvergadering zal een overzicht gegeven worden van de activiteiten die door de SFWAB werden gefinancierd in het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar.

Wilt u de vergadering bezoeken, graag een e-mail zodat wij ongeveer weten hoeveel deelnemers er zijn i.v.m. het reserveren van de ruimte.  sfwab.penningmeester@gmail.com

Graag tot 13 juni in De Mortel!

Ps. Hebt u vragen of wilt u een activiteit aanmelden voor subsidie?  Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor bestuur of een activiteit?  U kunt bellen met het bestuur van de SFWAB: 040  262 42 96 of e-mail naar: sfwab.voorzitter@gmail.com

Kosten
Gratis
Illustration
 

Meld je aan
Deel dit: