Aangeboden dienst

Subsidie regelingen LTAB

Activiteit/evenement
locatie: Steunpunt Achtse Barrier

Voor:

-Buurt- en straatbijeenkomsten

-Het organiseren van activiteiten

-Werkgroepen

Buurt- en straatbijeenkomsten:

Aanvragen twee maanden voor de bijeenkomst met aangeven van:

-datum en gebied
-aantal deelnemers en huizen,     bij email:  secretaris@ltab.nl
-
Uitbetaling twee weken voor de bijeenkomst

Ieder jaar is er nog een beperkte subsidiemogelijkheid

Anders aanvragen voor  vóór 1 augustus bij secretaris@ltab.nl,  dan kunnen wij dit op tijd bij de gemeente aanvragen.

Te organiseren activiteiten:

- voor behoud en verbetering van de leefbaarheid in de Achtse Barrier
- in principe toegankelijk voor iedereen
- boekhouding en transparante verantwoording zijn nodig
- aangeschafte materialen blijven eigendom LeefbaarheidsTeam

- subsidiëring is aanvullend
- gerund door vrijwilligers
- consumpties, deels uit eigen bijdrage

 

website: www.ltab.nl
Foto