Aangeboden dienst

Activiteiten subsidiëring door de SFWAB

Activiteit/evenement
locatie: Steunpunt Achtse Barrier

De SFWAB haalt haar te verstrekken subsidies op tijdens de Donateursactie, huis aan huis, in de Achtse Barrier in de maand september.

Subsidies worden verstrekt voor het organiseren van activiteiten in de Achtse Barrier.

Er zijn weinig beperkingen voor welke activiteit er georganiseerd wordt.

Belangrijke eisen:

- toegankelijk voor iedereen
- uitsluitend in Achtse Barrier
- eis van een "behoorlijke" eigen bijdrage, dus alleen subsidiering van het tekort

- de organisatie voornamenlijk door vrijwilligers

- beschikbaar moeten zijn een plan voor de activiteit en een begroting
- verantwoording van de kosten op speciaal formulier
- terugstorten van het overschot
-
Aanvragen kunnen het gehele jaar door met speciaal begrotingsformulier.  Het BEGROTINGSformulier

Foto