Project   

Gezonder Bewegen met TU/e, project 1

A
Geplaatst op 6 januari 19, 15:02 uur

Gezonder Bewegen - Groep 1 bij Samen Beter bijeenkomst
met Hans Kiers;   Anne-Marie Benschop;   Marius van Dalen; Gert-Jan Kuipers

Waarom:
Vitale wijk stimuleren waarin mensen meer wandelen en socializen tijdens het wandelen.
We willen mensen (doelgroepspecifiek) verbinden aan het buurtplein. 
Hoe:
Meewerken aan een onderzoek van de TU Eindhoven naar bewegingen in de wijk. TU/E levert de techniek en onderzoeksgroep, die m.b.v. camera’s op strategische punten de bewegingen van individuën gaan tracken door de wijk heen.
Buurtverbinder (PR man/vrouw) promoot aansluiting bij wandelclubs bij bestaande activiteiten, zodat contact gelegd wordt met specifieke doelgroepen.
Wat:
De bewegingen in de wijk worden getrackt en weergegeven op het buurtplein. Zo kunnen wandelroutes worden geplot en fitheid-metingen worden gedaan. Mensen kunnen hun bewegingen volgen en verschillende routes kiezen. Zodat mensen meer en frequenter gaan wandelen en zich aansluiten bij wandelclubs.

Wat is er al in huis?
Projectleider TU/E
Onderzoeksbudget en camera’s van TU/e
ELZ medewerking
50 enthousiaste bewoners als deelnemer
Wat is er nog nodig?
Wijkbijeenkomst voor goedkeuring plaatsing camera’s en trackers,  deadline: begin 2019

Toelichting

Samen Beter uitleg