Bericht

Corona maatregelen : sluitingstijd en activiteiten in de Mortel

Geplaatst op 3 december 2021, 12:05 uur
Illustration

Corona maatregelen in de Mortel

Belangrijk om te weten :

• De verplichte sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor bibliotheken, dorps- en buurthuizen, wijkcentra en jongerencentra (dus ook niet voor de Mortel) vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Zeker voor specifieke (kwetsbare) groepen, is het van belang dat het dorps- en buurthuis open blijft. Enerzijds om zicht te blijven houden op deze groep(en) en anderzijds om ondersteuning te continueren. 

• Desalniettemin worden beheerders en sociaal werkers opgeroepen stil te staan bij het plannen van activiteiten in de buurthuizen. Daar waar een activiteit voor (kwetsbare) groepen voor 17.00 uur kan plaatsvinden, heeft dat de voorkeur. 

• Ook individuele ondersteuning (bijvoorbeeld maatschappelijk werk of sociaal raadswerk) kan na 17.00 uur doorgang blijven vinden in het dorps-, buurthuis en bibliotheken. 

• Bovenstaand betekent dat beheerders en sociaal werkers (in goed overleg met gemeenten) in hun planning af en toe een afweging moeten maken. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen of het opsporen van sociaal isolement dienen daarbij - zoveel als mogelijk – gecontinueerd te worden. Soms is dit lastig precies te bepalen; pleeg hierover dan ook overleg met de gemeente.1 

• Sociaal werkers vervullen een cruciale rol in de wijk en kunnen een professionele afweging maken t.a.v. het al dan niet doorgaan van ontmoetings- en educatieve activiteiten voor (kwetsbare) groepen. De sociaal werkers overleggen hiertoe ook frequent met de lokale toezichthouders, gemeente(n) en beheerders. 

Lees alle richtlijnen en aanbevelingen in bijgevoegd document.

Meer informatie: 

Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Documenten
Deel dit: