Nieuw bericht

Fonteinen afgeblazen

geplaatst op 9 juli 2019, 16:28 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

De fonteinen gaan helaas niet door 

Wij hebben het echt geprobeerd, we zijn naar Eindhoven Airport geweest, hebben gepraat met de directie en andere belangrijke figuren van de Airport , we hebben contact gehad met het Waterschap, we hebben het ter sprake gebracht bij de burgemeester. Uit al deze contacten hadden wij sterk de indruk gekregen dat het best zou lukken, en er wellicht genoeg fondsen waren om de drie fonteinen in de Achtse Barrier te realiseren.
Om een draagvlak binnen de wijk te krijgen is er een enquête gehouden bij de direct omwonenden van de beoogde plekken waar de fonteinen zouden kunnen komen.
Op een enkeling na ( zie de uitslag van de enquête op de ltab site) waren de omwonenden voor tot enthousiast over fonteinen.
Om diegene, die een probleem hadden met de te verwachtte geluidsoverlast, te kunnen overtuigen dat het met het geluid allemaal wel meeviel zijn er geluidmetingen gedaan bij vergelijkbare fonteinen. Uit deze metingen bleek dat het geluid beneden 30dB zou blijven, dit was echter niet genoeg voor de bezwaarmakers en zij bleven bij hun bezwaren.
Wij werden echter ook gewezen op de aanwezigheid van blauwalg in de vijvers van de Achtse Barrier. Het gif van deze algen zou verspreid kunnen worden door de geplaatste fonteinen, Dit spul is schadelijk voor mens en dier.
Na consultatie met de gemeente Eindhoven bleek dit een mogelijk probleem opleveren. Dit was voor ons een doorslaand argument om te stoppen met onze activiteiten en de fonteinen bij de goede maar onuitvoerbare plannen op te bergen.

Als een inwoner van de Achtse Barrier een beter, leuker, hufterproof en in ieder geval veiliger idee heeft voor de wijk dan graag . Eindhoven Airport vond het ook jammer dat de fonteinen afgeblazen werden en vroeg om een ander plan…..dus.

Ben en Peter

Foto
1 reactie

Marian van der Woude

Oh, dat is jammer! Het zou mooi geweest zijn!
11-jul-2019 23:24
Wil je ook reageren? Meld je dan aan