Nieuw bericht

Hoe bestrijden wij de processierups, extra informatie

geplaatst op 15 juli 2019, 15:25 uur, door Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB)

Onze gevederde vrienden helpen ons bij de processierups

De overlast die de processierups veroorzaakt is op dit moment een onderwerp van publieke zorg, rooie bultjes en jeuk.

Toch hebben wij in het bosje tussen de Parijslaan en het Chateaurouxhof geen last van deze zo gevreesde rups. Het bosje bestaat toch voor het grootste deel uit eikenbomen en wij ( de wandelaars in het bosje) waren allemaal bang dat ook wij last zouden krijgen.

Dat de rupsensnelweg, de Oude Baan tussen de Franse baan en de Reimslaan, preventief behandeld is zou in ieder geval kunnen schelen.
Toch hadden wij vorig jaar een enkel nest van de rups in het bosje gezien, maar na een melding bij de gemeente is dit toen verwijderd.

Bezuiniging
Ons bosje is een schoolvoorbeeld van bezuinigingen door de gemeente Eindhoven, de onderbegroeiing is wild en overdadig, vogelkers, vlier , bramen en allerlei voor vogels zeer interessant planten. De omgevallen bomen zijn vaak blijven liggen, dit tot grote vreugde van allerlei insecten. De nog overgebleven herinnering aan de tweede wereldoorlog , de granaat trechters van de Duitsers, geven ook nog enig reliëf aan de bodem. Wij willen dit graag zou houden en met ons de vogels ook.

Welgedaan
Het was mij opgevallen dat de koolmezen, spechten, merels, boomklevers , groenlingen, winterkoninkjes, pimpelmezen en nog veel meer, mij onbekende, gevederde vrienden er dit jaar uiterst welgedaan uitzagen en uitgebreide families hadden groot gebracht. Wellicht hebben onze vogels geholpen bij het vrijhouden van ons bosje van de processierups .
Deze gedachte komt mede onder invloed van een uitzending van Vroege Vogels, waar dit als mogelijkheid werd besproken.
Misschien zou vogelvriendelijke onderbegroeiing in plaats van kortgeschoren grasvelden mee helpen in de bestrijding van deze plaag.

Peter van der Linden

Meer informatie op de volgende websites:

van de GGD     https://www.oakie.info/

en kennisplatform processierups    https://processierups.nu/

2 foto's